top of page

Алкиден грунд с повишена устойчивост на корозия - бързосъхнещ, създаден на базата на модифицирани алкидни смоли с висока покривност. Има добро прилепване и способността да съхне бързо. Подходящ за металната индустрия.

Техническа характеристика

Алкидни грундове

    bottom of page