top of page

PRYMER PUB 77 е еднокомпонентен продукт и разтвор на специални хидро-втърдяващи смоли, предназначен за създаване на бариера срещу изпарения и за заздравяване на прашни и ронливи повърхности. Подходящ е също като катализатор за слепване на анхидридни основи.

 

Техническа характеристика

Информационен лист за безопасност

Еднокомпонентен грунд-изолант - PRYMER PUB 77

 • Характеристики:

  Пропорция на смесване: еднокомпонентен
  Температура при нанасяне: +10°C ÷ +25°C
  Нанасяне: валяк № 8/четка
  Разреждане: DMC 50 разредител (ако е необходимо)
  Разход: 300-600 г/м² в зависимост от основата и употребата
  Срок на съхранение: 1 година в добре затворена заводска опаковка при температура на съхранение от +10°C до +25°C
  Опаковка: 5 л, 12,5 л
  Почистване на инструментите: разредител DNE 

   

  Употреба:

  Бариера срещу изпарения: Основата, която ще се третира да се почисти напълно от следи от масло, мазнини, восък или петна от боя. Нанесете за първи слой PRYMER PUB 77 разтворен с 30% разредител DMC 50. След 4 часа нанесете като втори слой PRYMER PUB 77 разтворен с 20% of разредител DMC 50. След 24 часа нанесете като трети слой PRYMER PUB 77 разтворен с 10% разредител DMC 50 или без да го разредите, в зависимост от пропускливостта на основата. Върху PRYMER PUB 77 може да се използват само лепила ADESIVER 501 EP, ADESIVER HERCULES, ADESIVER 164 PUR, UNISIL (най-малко 24 часа след последното нанасяне на PRYMER PUB 77) когато вече не се усеща миризма.


  Възстановяване на слаби или ронливи основи: Нанесете само един слой от PRYMER PUB 77 разтворен с 30%-50% разредител DMC 50. В случай на разреждане с 50 % и върху много ронливи основи, полагането на паркет може да се осъществи като се използва лепило от типа на PARKETTKOLL (виж техническата информация).


  Катализатор за слепване за анхидридни основи: Изтъркайте с едрозърнеста шкурка внимателно анхидридната основа докато получите бял прах. Почистете с прахосмукачка повърхността и нанесете един слой PRYMER PUB 77 разреден с 30% разредител DMC 50. Тъй като плътността и пропускливостта на тези анхидридни основи не са винаги постоянни, оставяме потребителя да избере дали да нанесе един или два слоя от PRYMER PUB 77, както е указано по-горе. Времето между двата слоя трябва да бъде поне 2 до 6 часа. В този случай могат да се използват същите лепила за паркет, които са упоменати в „бариера срещу изпарения”.

bottom of page