top of page

Гланцова синтетична боя на уретанова основа с висока еластичност и добра физична и химическа устойчивост.

 

Техническа характеристика

Информационен лист за безопасност

Сребърен феролит

 • Физични свойства:

  Цвят: може да бъде всякакъв.
  Гланцовост: 95-105 (60°)
  Твърдо вещество по обем 54% ± 1
  Твърдо вещество по тегло 53% ± 1
  Теоретична покривност 10,92 м² / кг
  Точка на възпламеняване <23 ºC
  Плътност 0,92 гр /см³±0,02
  Съхнене на повърхността : 4 часа при 20°C
  Сухо на допир: след 12 часа (20°С)
  Пълно изсъхване: след 7 дни (20°C)
  Разредител: Urethane Sentetik Tiner (10-15%)
  Начини на нанасяне: чрез пръскане, безвъздушно, с руло
   

  Подготовка на повърхността:

  Повърхността трябва да бъде суха и почистена от прах, мазнини, масло и други замърсявания.  Времето на изчакване между нанaсянето на грунда и междинния слой трябва да се вземе предвид.
   

  Препоръки при нанасяне:

  Температурата по време на нанасяне трябва да бъде в интервала 10ºC - 35ºC, а относителната влажност не трябва да бъде над 70%. Температурата на самата боя по време на нанасяне трябва да падне под 12ºC. За да не се образува влага по повърхността, температурата на материала трябва да е с 3ºC  над точката на конденз. В затворени помещения осигурете добра вентилация по време на нанасяне и на съхнене. 
   

  Нанасяне:

  Бъркайте феролита и добавения разредител поне 10 мин. до образуване на  хомогенна смес.
   

  Съхранение:

  Периодът на съхранение е една година на сухо и хладно място, в неотворена оригинална опаковка. Избягвайте излагане на продукта на директна слънчева светлина.

bottom of page