top of page

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 

Акрилен кит на основата на акрилен кополимер за работа в закрити пространства. Устойчив на влага. Не възпрепятства дишането на повърхностите. Благодарение на ниските абсорбиращи свойства, разходната норма също е ниска. Лесен за нанасяне.

 

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

BETEK - Суперфина готова шпакловка

 • Повърхности за нанасяне:

  Може да се нанася върху бетонови повърхности, третирани с минерални мазилки, стара боя или върху неравни повърхности и за запълване на пукнатини. 

  Разход (за един слой):

  500-1500 гр/м² 

  Нанасяне:

  Повърхността, върху която ще се нанася китът, трябва да е чиста и суха. Препоръчително е повърхностите на минерална основа с малки абсорбиращи свойства, неотделящи прах и с неизсъхнала шпакловка, да се третират с бял грунд Betek Primer. При силно абсорбиращи повърхности и отделящи прах, преди акрилния кит, е необходимо да се нанесе един слой от безцветния грунд Gypsum Primer. Акрилният кит се нанася с помощта на шпатула или гъвкава стоманена мистрия докато се получи гладка повърхност. Може да се шлайфа след 24 часа. Препоръчително е повърхността да се грундира с Betek Primer преди боядисване. По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да е между +5°C и +30°C.

  Време на съхнене:

  Съхнене на допир: 1 час. Пълно съхнене: 24 часа. 

  Разреждане:

  Продуктът е готов за употреба. 

  Разфасовка:

  25 кг., 5 кг. 

bottom of page