top of page

Силикатен структурен грунд, предназначен за изравняване, неутрализиране и укрепване до нанасянето на силикатни мазилки и фасагени. Има възможност за тониране в цвят на мазилки и фасагени

 

Техническа характеристика

Информационен лист за безопасност

BK-Grund Silicat - Бял структурен грунд за силикатни мазилки и фасагени

    bottom of page