top of page

Структурен грунд предназначен за изравняване, неутрализиране и укрепване до нанасянето на Акрил-силиконови, Силиконови, Структурни мазилки и фасагени. Има възможност за тониране в цвят на мазилката под която ще се полага.
 

Техническа характеристика

Информационен лист за безопасност

BK-Grund Universal - Универсален бял структурен грунд под мазилки и фасагени

 • ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ:

  Bодно-полимерна емулсия, вода, добавки, пигменти и минерални пълнители.

  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

  BK-Грунд Universal е акрилен структурен грунд, предназначен за изравняване, неутрализиране и укрепване до нанасянето на акрил-силиконови мазилки и фасагени. Освен това се използва като база за подобряване адхезията при използване на различни циментови продукти, като например хидроизолационни продукти, течни смеси, използвани за приготвяне на бетонови основи за боядисване и т.н.
  * Той се класифицира като екологичен продукт, не е опасен за здравето на хората и околната среда, без органични разтворители.

  ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА:

  Плътност, г / дм3 (EN ISO 2811-1): 1550-1750
  Адхезия към повърхост, MPa (EN ISO 4624): 1,15
  Абсорбция на вода, кг / м2 h0.5 (EN 1062-3): 0,1-0,5 клас W2 EN съгласно 1062-1
  Размер на частиците,в микрони (EN 1524, EN 13300): <300, средна стойност съгласно EN 13300
  Вискозитет, МРа (EN ISO 2555): 5000-10000
  Приблизителен разход, г / м2: ~200-250
  Опаковка, кг: 8; 25

  РАЗРЕЖДАНЕ:

  Преди употреба, разбъркайте добре сместа и ако се наложи да бъде добавена 15-20 % вода.

  ВРЕМЕ НА СЪХНЕНЕ (При 25 °С и 65 HR):

  Времето за съхнене при нормални условия преди полагането на боя или мазилка отнема минимум 12 часа.

  РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ:

  Не са необходими специални предпазни мерки ако се употребява правилно. Да се пази далеч от деца.
  Да се съхранява при температури между 5 ° С и 25 ° С, защитен от пряко излагане на слънчева светлина и замръзване.

  СРОК НА ГОДНОСТ:

  18 месеца.

bottom of page