top of page

Акрилна мозаечна мазилка с разноцветни мраморни зърна, която се използва за дълготрайна защита при интериор и екстериор. Притежава отлична трайност, водоотблъскваща способност и износоустойчивост. Произвежда се в 28 цвята. Преди нанасянето на мазаечната мазилка, повърхността се грундира с BK-Grund Universal.

 

Техническа характеристика

Информационен лист за безопасност

Декларация за експлоатационни показатели

BK-Kul - Мозаечна мазилка

 • Химичен състав:

  Водна полимерна дисперсия, вода, добавки, многоцветни мраморни зърна.

  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

  BK-Kul е декоративна, висококачествена акрилна мазилка. Произвежда се с многоцветно мраморно зърно. То е предназначено главно за защита под стената и на колоните при интериор и екстериор. Характеризира се с висока адхезия към повърхността, прекрасна обработваемост, високо ниво на твърдост и водоустойчиви способности. Тя не е предназначена за монтаж върху цели фасадни повърхности като последен слой на топлоизолационната система. Ограничете приложението към детайлите (ъглови парчета, колони, други по-малко несвързани повърхности). BK-Kul не се препоръчва за употреба върху хоризонтални повърхности, които са изложени на пряко въздействие на застояла вода.

  ТЕХННИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  Плътност, g/dm3(EN ISO 2811-1): 1,600-1,800
  Адхезия, MPa (EN 1542) > 0,3 MPa according to EN 15824
  Водопоглъщане, kg/(m2h") (EN 1062-3): 0.1-0.5 (Клас W2 според EN 15824)
  Паропропускливост, g/(m2 d) (EN ISO 7783-2) > 150 (Клас V1 според EN 15824)
  Коефициент на дифузна резистентност-g (EN ISO 7783- 2) > 20 според EN 13499
  Топлопроводимост- dry , VW(m.K) (EN 1745 Таблица A.12): 0.35
  Плътност на втвърдилата мазилка, g/dm3: 1100
  Индикативно потребление, kg/m2: ~5
  Опаковка, kg: 25;

  Време на съхнене:

  24часа.

  РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ: 

  Не е необходимо особено внимание при употреба, когато използвате продукта правилно. Дръжте далеч от деца.
  Съхранявайте при температури между +5 ° C и +25 ° C, защитен от пряка слънчева светлина и замръзване.

  Срок на годност:

  18 месеца.

bottom of page