top of page

Акрил-силиконова декоративна мазилка с висока здравина и водоотблъскваща способност. Мазилката е еластична и мразоустойчива (Драскана - 1.0 & 1.5 & 2.0 мм и Влачена 2.0 мм структура). Не се препоръчва използването й под +5oC, при пряко въздействие на слънчевите лъчи, дъжд и силен вятър.

 

Техническа характеристика

Информационен лист за безопасност

Декларация за експлоатационни показатели

BK-Plast - Акрил-Силиконова мазилка

 • Свойства:

  Водно-полимерна емулсия, вода, добавки, пигменти и минерални
  пълнители.

  Области на приложение:
  BK-Plast е висококачествена тънкослойна акрилова декоративна мазилка под формата
  на емулсия, предназначена да защитава фасадни стенни повърхности.Тя се
  характеризира с добра адхезия към основата, висока обработваемост, висока твърдост
  и висока водонепроницаемост.

  Бележки:

  Пазете от замръзване. Дръжте далеч от деца.
   

  Безопасност:

  Не е необходимо особено внимание при употреба, когато използвате продукта правилно

  Технически свойства:

  Плътност, г / дм3 (EN ISO 2811-1): 1600-1800
  Адхезия към повърхост, MPa (EN 1542): ≥ 0,3 MPa съгласно EN 15824
  Абсорбция на вода, кг / м2 h0.5 (EN 1062-3): 0,1-0,5 клас W2 според EN 15824
  Парна пропускливост, г / m2d (EN ISO 7783-2): 15-150 клас V2 съгласно EN 15824
  Коефициент на дифузионна устойчивост μ: > 20 съгласно EN 13499
  Топлопроводимост-λ 10 суха, W / т.Кпри (EN 1745 Таблица A.12): 0,67
  Закаленост на пласт мазилка гр / дм3 (EN1015-10): 1600
  Вискозитет, МРа (EN ISO 2555): 60000-80000
  Приблизителен разход, г / м2:
                                            1 mm 1,5 mm 2 mm
   За влачена мазилка      /         2,4        2,7
   За драскана мазилка    2,3     2,8        3,3
  Опаковка, кг: 25
   

  Срок на годност:

  18 месеца 

bottom of page