top of page

Двукомпонентен цинко-фосфатен епоксиден грунд

 

Техническа характеристика

Intergard 251 - Двукомпонентен антикорозионен епоксиден цинк-фосфатен грунд

 • Повърхности за нанасяне:

  Intergard 251 се използва като грунд за широка гама от антикорозионни покрития, които се използват както за новото строителство, така и за ремонт и поддръжка на стари повърхности, изложени на широк спектър от атмосферни условия, включително морски съоръжения, химически, нефтохимически, целулозно-хартиени заводи, промишлени сгради и мостове. Бързото изсъхване и стабилност по време на товарене и разтоварване, наред с разширения интервал между нанасяне на покритието и следващия слой, прави грунда отличен материал за прилагане в заводски условия, преди прилагането на следващите слоеве на мястото за монтиране. Intergard 251 има добра устойчивост на износване, което гарантира минимални механични повреди при преместване от заводски условия до мястото за монтиране. 

   

  Подготовка на повърхността:

  Повърхностите, върху които ще се нанася епоксидният грунд трябва да са чисти, сухи и без замърсявания. Преди нанасянето всички повърхности следва да бъдат оценявани и обработвани в съответствие с ISO 8504:2000. Масло или грес трябва да бъдат отстранени в съответствие с SSPC-SP1 с помощта на разтворител.
  Абразивно почистване
  Степента на абразивното почистване трябва да е до Sa2.5 (ISO 8501-1:2007) или SSPC-SP6. При наличие на окисляване по време на почистването на повърхността и прилагането на Intergard 251, повърхността трябва да се обработи до изисквания визуален стандарт. Повърхностни дефекти, разкрити от процеса на абразивно почистване, трябва да бъдат запълнени, грундирани или обработени по подходящ начин. Препоръчителна дебелина на покритието: минимум 50 микрона.
  Заводски грундирана стомана
  Заваръчния шев и увредените области трябва да бъдат почистени до SA2 ½ (ISO 8501-1:2007) или SSPC-SP6, където това не е възможно, се препоръчва ръчна подготовката на повърхността до SSPC-SP11. Ако заводски нанесеният грунд има по-големи повредени участъци, приложете абразивно почистване. 

   

  Нанасяне:

  Смесете продукта и втвърдителя в съотношение 4:1 и разбъркайте с миксер. Годност на готовата смес: 2 - 24 часа в зависимост от температурата. Нанесете с безвъздушно пръскане, въздушно пръскане под налягане, с четка или с валяк.
  За повече информация потърсете техническата характеристика на продукта.

   

  Съхранение:

  12 месеца при 25°C на сухо и тъмно място, далеч от топлина и открит пламък. 

bottom of page