top of page

Избелващ лак, който е подобрен за гипсови мазилки.

ONE ВОСЪК

 • Характеристика: Използва се за полиране на повърхности, където са нанесени мазилки Stucco. Придава хидрофобни свойства на нанасяната повърхност. Екологично чист продукт на водна основа.

   

  Области на приложение: Нанася се върху гипсови мазилки. Подготовка на повърхността и приложение Нанася се върху напълно изсъхналите шпакловки с помощта на мистрия, а изсветляването се извършва чрез полиран филц.

   

  Точки за разглеждане: Преди употреба боята се разбърква в опаковката до получаване на хомогенна смес Трябва да се прилага при околна среда между +5 °C до +35 °C градуса по Целзий. Повърхностите за нанасяне трябва да са чисти и сухи. Прилагането трябва да се извърши в съответствие с „Информация за приложение“, която е на информационната карта на етикета. Нанесените повърхности трябва да бъдат защитени от физически въздействия в продължение на 3 дни и от въздействия като дъжд, сняг, скреж, прекомерна топлина в продължение на 24 часа. След всяко нанасяне почистете четката, валяка и цялото оборудване с вода. Информация за здравето и безопасността S-2 Да се ​​пази от деца. S-24 / S-25 Да се ​​избягва контакт с очите и кожата. S-46 При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете този контейнер или етикета.

   

  Разреждане: Готов за употреба Разход: 25-30 м2/л Срок на годност: 2 години Разфасовка: 0.5л VOC (теоретично Директива на ЕС 2004/42/EC): макс. 0 g/l Време за съхнене: сухо на допир 3-4 часа, пълно изсъхване 48 часа Безопасност: – MSDS –

bottom of page